Vetenskaps­societeten i Lund belönar SOL-forskare

Publicerad den 4 november 2020
Vetenskapssocietetens logotype i svartvitt.

Fyra forskare prisas för förtjänstfulla avhandlingar.

Vetenskapssocieteten i Lund har till mottagare av priset ur Insamlingsstiftelsen Näringslivets Fond för Humanistisk Forskning utsett:
Filosofie doktor Sara Farshchi
Filosofie doktor Niklas Erben Johansson

Vetenskapssocieteten i Lund har till mottagare av priset ur Axel Kocks Fond utsett:
Filosofie doktor Joanne Yager

Vetenskapssocieteten i Lund har till mottagare av priset ur AB CWK Gleerups Fond utsett:
Filosofie doktor Arsenii Vetushko-Kalevich

Grattis!

Uppgiften för Vetenskapssocieteten är att främja humanistisk vetenskaplig forskning. Under årtionden har stödet till humaniora på olika vägar utvecklats och levandegjorts. Föreläsningar och exkursioner utgör viktiga inslag i verksamheten, liksom utgivning av skrifter och stöd till yngre forskare.

Läs mer på https://projekt.ht.lu.se/vetenskapssocieteten