Forskningsmedel till lingvister

Gerd Carling och Pelle Söderström vid avdelningen för lingvistik har fått medel från vetenskapsrådet för två olika projekt.

– Publicerad den 5 november 2019

VR har beviljat medel till Gerd Carlings treåriga forskningsprojekt Vad underligger språklig klassificering? Genus och klassifierare i indoeuropeiska och arawakspråk

Även Pelle Söderströms fyraåriga projekt Neurofysiologiska korrelat till prediktiva mekanismer i ordbearbetning har fått medel från VR.

Back