lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Fonetik


Mikael Roll

FFU-ansvarig, professor

mikael.rollling.luse
046–222 99 05


Mechtild Tronnier

FFU-ansvarig, studierektor, universitetslektor

mechtild.tronnierling.luse
046–222 84 40