lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Fonetik


Mechtild Tronnier

FFU-ansvarig, studierektor, universitetslektor

mechtild.tronnierling.luse
046–222 84 40