lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Magnus Göransson

Utbildningsadministratör
Danska
Isländska
Svenska
Svenska som andraspråk
Svenska som främmande språk
Språk- och litteraturcentrum

Arkivhanterare
Sektion 1
Språk- och litteraturcentrum

Schemaläggare
Driftsenhet SOL
Driftsenhet HT

Kontaktinformation

E-post magnus.goranssonsol.luse

Telefon 046–222 87 11

Rum SOL:L213b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20