Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • EUHA24


Programtillhörighet: Ingår i Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-02-14

Lärare: Mattias Nowak, Tomas Sniegon

Europastudier

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15