Utbildningsutbud

Svenska / Nordiska språk

Grundkurser

Ges termin

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Övrigt

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet.

Fristående kurser

Här kan du läsa 17 olika språk, lingvistik, litteratur, film, teater, områdesstudier och annat.

Våra kandidatprogram

Engelska, Europaprogrammet, Japanska och Språkkonsultprogrammet

Våra masterprogram

Masterprogrammen på SOL har stark forskningsanknytning.