lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Tog min Master-examen i "Litteratur - Kultur - Media" på Lunds universitet 2016.

Arbetar nu som utbildningsadministratör för Barnlitteratur, Filmvetenskap, Författarskolan, Litteraturvetenskap samt Teaterns teori och praktik.

Har sedan 2012 också arbetat som projektassistent för Centre for Scandinavian Studies Copenhagen - Lund (CSS). Primärt som administratör för nätportalen IWCSS (Internationella webbgemenskapen för skandinaviska studier) och som webbredaktör för vårt nätbaserade publikationsforum CSSpublications.net, inklusive nättidskriften RETHINKING SCANDINAVIA – CSS Publications Web Quarterly.

Forskning

Administrativt

Uppdrag

  • Utbildningsadministratör för Barnlitteratur, Filmvetenskap, Författarskolan, Litteraturvetenskap samt Teaterns teori och praktik

Robert Ekdahl

Utbildningsadministratör
Barnlitteratur
Filmvetenskap
Författarskolan
Litteraturvetenskap
Teaterns teori och praktik
Språk- och litteraturcentrum

Arkivhanterare
Sektion 2
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post robert.ekdahlsol.luse

Telefon 046–222 84 60

Rum SOL:H124

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefontider

Tisdag–Torsdag: kl 11:00-12:00, 14:00-15:00

Besökstider

Tisdag–Torsdag: 11:00-12:00, 14:00-15:00

Länk