lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Grekiska (nygrekiska)

NybörjarkurserGes termin
Nygrekiska: Nybörjarkurs, 30 hp (NYGA01)höst 2018
Nygrekiska: Nybörjarkurs I, 15 hp (NYGB01)höst 2018vår 2019
Nygrekiska: Nybörjarkurs II, 15 hp (NYGB02)höst 2018vår 2019
Grundkurser
Nygrekiska: Grundkurs, 30 hp (NYGA12)höst 2018vår 2019
Fortsättningskurser
Nygrekiska: Fortsättningskurs, 30 hp (NYGA13)höst 2018
Kandidatkurser
Nygrekiska: Kandidatkurs, 30 hp (NYGK21)höst 2018vår 2019
Avancerad nivå
Nygrekiska: Magisterkurs, 30 hp (NYGM01)
Det grekiska språkets historia med betoning på sen bysantinsk till modern tid, 7,5 hp (NYGM11)höst 2018vår 2019
Grekisk litteraturhistoria från sen bysantinsk tid till nutid, 7,5 hp (NYGM12)höst 2018vår 2019
Fördjupning i nygrekisk litteratur, 15 hp (NYGM13)höst 2018vår 2019
Nygrekiska: Språklig variation i nygrekiskan, 15 hp (NYGR15)höst 2018vår 2019
Övrigt
Grekiska: Från Bysans till Grekland - bysantinsk kultur- och litteraturhistoria, 15 hp (BYZA01)
Grekland genom tiderna, 15 hp (KLAA01)
Nygrekiska: Grekisk språkhistoria och medeltids- och renässansdiktning, 15 hp (NYGR14)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: