Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • EUHK30


Programtillhörighet: Ingår i Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02

Lärare: Niklas Bernsand, Tornike Metreveli, Alena Minchenia, Mattias Nowak, Tomas Sniegon

Information om ingående delar

  1. Vetenskapsteoretiska grunder och forskningsmetodik , 15 hp
  2. Examensarbete , 15 hp

Europastudier

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15