lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Engelska: Fortsättningskurs

ENGA21

Kurskod: ENGA21
Engelsk titel: English: Level 2
Högskolepoäng: 30

Termin:

OBSERVERA! Från våren 2019 finns informationen här: ENGA22

Kurstillfälle: vårterminen 2017
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2017-01-16 – 2017-06-04
Behörighet: Grundläggande samt Engelska: Grundkurs (ENGA01) eller motsvarande
Anmälningskod: LU-74232

Introduktionsmöte: 2017-01-17 kl. 15.15 – 17.00: SOL:H339

Lärare: Cian Duffy, Henrik Gyllstad, Mats Johansson, Kiki Lindell, Satu Manninen

Beskrivning

När du har avslutat grundkursen i engelska (ENGA01), blir du behörig till fortsättningskursen (ENGA21). Denna kurs är mer avancerad än grundkursen och den akademiska nivån är högre. Att läsa fortsättningskursen i engelska är ett naturligt steg för den som vill bli riktigt duktig på engelska och som dessutom har ett intresse av att lära sig mer om engelska och engelskspråkig litteratur. 

Du som har läst motsvarande grundkurs i engelska vid ett annat lärosäte måste också vara helt klar med den för att vara behörig till ENGA21. Om du saknar några poäng eller väntar på resultat från någon delkurs, uppmanar vi dig att ansöka om dispens. Instruktioner kring detta finns på vår hemsida http://www.sol.lu.se/engelska/for-studenter/dispens/

Kursens innehåll (Engelska: Fortsättningskurs, ENGA21)

Precis som grundkursen i engelska (ENGA01) består denna kurs av ett antal delkurser som delvis löper parallellt:

 • Grammatik och översättning (5hp)
 • Skriftlig framställning (4hp)
 • Språkvetenskaplig översiktskurs (6hp)
 • Litteraturhistoria (7hp)
 • Valbar kurs (5hp)
 • Ordkunskap (3hp)

Du känner igen flera av delkurserna från ENGA01, vilket innebär att de bygger vidare på det du redan lärde dig på grundkursen. .

I delkursen Grammatik och översättning lär du dig mer om engelsk grammatik och hur den kan beskrivas och förklaras. Skillnaderna mellan engelska och svenska är fortfarande relevanta, och dina kunskaper om dessa skillnader testas i ett översättningsprov. Dina kunskaper om engelsk grammatik testas även i ett grammatikprov. Undervisningen är upplagd som grammatikdagar med en föreläsning på morgonen, som följs av grupparbete och återsamling och diskussion på eftermiddagen. 

Delkursen Skriftlig framställning är dels en kurs där du tränas ytterligare i att skriva akademisk uppsats på engelska, dels en kurs där du blir bättre på att analysera skönlitterär text. Du skriver en litterär uppsats där du drar nytta av de diskussioner som har förts under kursens gång och där du analyserar text inspirerad av de analysmetoder du har mött under kursens gång.

Språkvetenskaplig översiktskurs är en delkurs där du möter fyra grenar av den engelska språkvetenskapen, nämligen morfologi, syntax, semantik och språkhistoria. Delkursen är både praktisk och teoretisk till sin natur. Du lär dig exempelvis både en del om teorin bakom en viss språklig analys och att själv utföra denna analys på en engelsk mening, fras eller ord. Du får också en översiktlig genomgång av den engelska språkhistorien. Delkursen har ingen sluttentamen, utan tenteras genom olika typer av uppgifter, exempelvis mindre uppsatser.

Delkursen Litteraturhistoria behandlar hela den brittiska litteraturhistorien i urval. Du lär dig mycket om kopplingarna mellan litteraturen och de historiska och kulturella händelserna. Det går att se denna delkurs som en fortsättning på Historia och kultur på ENGA01, även om fokus här är betydligt mer på litteratur i olika former. Delkursen avslutas med en salstentamen.

Du får också möjlighet att läsa en Valbar kurs. Du kan välja mellan två språkvetenskapliga och två litteraturvetenskapliga kurser. Förhoppningsvis får du läsa ditt förstahandsval. I annat fall är du garanterad ditt förstahandsval när du läser kandidatkursen (ENGK01). Examinationsformerna varierar.     

Slutligen finns det en delkurs i ordkunskap. Den består i första hand av självstudier och bygger på ordkunskapskursen inom ENGA01. Kursen tenteras genom ett ordkunskapsprov av flervalstyp baserat på frekvensordlistor.

Efter kursen (Engelska: Fortsättningskurs, ENGA21)

Genom denna kurs blir du behörig att läsa kandidatkursen (ENGK01), alltså den kurs som behövs om du vill ta ut en kandidatexamen i engelska. Med 60hp engelska har du också en stor konkurrensfördel på arbetsmarknaden, exempelvis om du vill arbeta utomlands eller på företag, myndigheter eller organisationer med många internationella kontakter.

Engelskas fortsättningskurs kan även läsas på halvfart (50%). När man läser på halvfart, läser man följande fyra moment/delkurser den första terminen (sammanlagt 15hp):

0701 Grammatik (3hp), 0702 Översättning (2hp), 0703 Skriftlig framställning (4hp), 0704 Språkvetenskaplig översiktskurs (6hp)

Den andra terminen läser man följande tre moment/delkurser (sammanlagt 15hp):

0705 Litteraturhistoria (7hp), 0706 Valbar kurs (5hp), 0707 Ordkunskap (3hp)


Från och med vårterminen 2016 heter den första delen av fortsättningskursen (Engelska 31-45) ENGH03 och den andra (Engelska 46-60) ENGH04. Den som redan är antagen till ENGA21 på halvfart ska dock fortsätta att läsa i enlighet med den tidigare modellen.

Delkurser

 1. Grammatik, 3 hp
 2. Översättning, 2 hp
 3. Skriftlig framställning, 4 hp
 4. Språkvetenskaplig översiktskurs, 6 hp
 5. Litteraturhistoria, 7 hp
 6. Valbar kurs, 5 hp
 7. Ordkunskap, 3 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.