Kurs

Kurskod: UKRB15
Engelsk titel: Contemporary Ukraine: Perspectives on Politics, Society, Culture and History
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: sommaren 2024
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-06-03 – 2024-08-16
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-S0511
Behörighet: Grundläggande behörighet

Beskrivning

Kursen behandlar dagens ukrainska samhälle utifrån politiska, kulturella och identitetsmässiga perspektiv, mot en gedigen historisk bakgrund som belyser hur ukrainsk kultur, identitet och subjektskap vuxit fram i de ryska, habsburgska och osmanska imperiernas språkliga och religiösa gränsland. Kursen fokuserar särskilt på stats- och nationsbygge i det postsovjetiska Ukraina från 1991, i ett större regionalt sammanhang, och lägger stor vikt vid att identifiera de faktorer som ledde till Rysslands krig mot Ukraina.

Kursen ges på distans med stöd av en nätbaserad lärplattform och digitala verktyg och resurser. Det förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har tillgång till dator med nätuppkoppling. Undervisningen sker i form av inspelade föreläsningar som tillgängliggörs successivt under kursens gång. Föreläsningarna tar sin utgångspunkt i kurslitteraturen och är tematiskt inriktade på specifika frågeställningar. Kursen examineras genom en hemtentamen.

Utbildningstillfällen – sommaren 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, halvfart
På engelska
3 juni 2024 – 16 augusti 2024

Sista anmälningsdag den 15 mars 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Det samtida Ukraina: Perspektiv på politik, samhälle, kultur och historia är 13 750 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Sommaren 2024

15

mars 2024

Ukrainska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15