Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • LIVA18

Syftet med denna kurs är att ge perspektivrika insikter om den dystopiska litteraturens betydelse i och för vår tid, genom att dels ge grundläggande kunskaper om dess allmänna funktionssätt, dels ge färdigheter i att tolka, förstå och diskutera sådana texter.

Kurstillfälle: sommaren 2024
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-06-10 – 2024-08-25
Anmälningskod: LU-S0400
Behörighet: Grundläggande behörighet

Lärare: Daniel Helsing

Litteraturvetenskap

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15