Kurs

Kurskod: SVEA11
Engelsk titel: Swedish Language: Level 1
Högskolepoäng: 30

Med anledning av regeringens meddelande den 29 maj, att en återgång till campusundervisning är möjlig fr.o.m. 15 juni, gäller följande angående undervisning på HT-fakulteterna under hösten:

  • På grund av pågående coronapandemi (covid-19) och de restriktioner som är utfärdade kommer undervisningen för höstens kurser att ha begränsat antal träffar på campus beroende på tillgången på lämpliga lokaler. Till stor del kommer undervisningen att bedrivas på distans. Detaljerad information om vad som gäller för din kurs meddelas nedan.
  • I det fall undervisningen ges på campus finns för varje undervisningslokal anvisade in- och utpassager i förhållande till trapphus, korridorer och entréer (in- och utgångar). Tag hänsyn och följ instruktionerna noga. Handsprit ska finnas tillgänglig i alla lärosalar och grupprum.

Försäkra dig om att vi kan nå dig – kontrollera att din e-postadress i Ladok är korrekt: www.student.lu.se

Var uppmärksam på annorlunda starttider på dina undervisningsmoment. Angivna tider i ditt kursschema gäller.

Kurstillfälle: höstterminen 2020
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2020-08-31 – 2021-01-17
Anmälningskod: LU-36801
Behörighet: Grundläggande behörighet

Introduktionsmöte: 2020-08-31 kl. 9.15 – 10.00

Lärare: David Petersson, Henrik Rahm, Sanna Skärlund

Beskrivning

Vill du få orden och texterna i din makt? Behöver du få analysen och retoriken på plats och grammatiken och genrerna på din sida i studier och arbetsliv? Är du intresserad av det språkliga perspektivet på samhälle, genus och etnicitet?

Kursens innehåll

Inom ämnet svenska studeras det svenska språket ur alla möjliga aspekter. Man ser på språksystemet och på hur det kan beskrivas. Man undersöker språkets förhållande till individen, identiteten och samhället, och studerar hur språket varierar och förändras över tid. Man analyserar texter, både skriftliga och muntliga, för att förstå hur språket kan användas som ett verktyg, t.ex. för att övertyga eller manipulera.

Kursen vänder sig till dig som i din framtida yrkesverksamhet kommer att ha det talade eller skrivna ordet som ditt viktigaste arbetsredskap. Till denna kategori räknas anställda inom massmedierna, dvs. journalister och radio- och TV-anställda, samt reklamskribenter, förlagsredaktörer, tolkar, översättare och högre sekreterare. Även du som siktar på anställning inom administration och organisationsväsende kan med fördel bygga ut din grundexamen med svenska, eftersom ämnet är inriktat på praktisk språkfärdighet och på språkets samhälleliga aspekter.

Kursens placering

Studieämnet svenska, språklig inriktning kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp).

Utbildning i svenska/nordiska språk finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i språk och språkvetenskap.

 

Delkurser

  1. Svenska språket i vår egen tid, 7,5 hp
  2. Textkunskap och textanalys, 7,5 hp
  3. Svensk grammatik, 7,5 hp
  4. Tala, skriva, övertyga, 7,5 hp

Behörighet

Grundläggande.

Utbildningstillfällen – höstterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
31 augusti 2020 – 17 januari 2021

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Svenska: Språklig inriktning - grundkurs är 55 000 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2020

Öppen för sen anmälan

Introduktionsmöte

Måndagen den 31 augusti
kl. 9.15 – 10.00, obligatoriskt

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.