Person

Andreas Widoff

Forskare

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post andreas.widoffnordlund.luse

Rum SOL:H515

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Mina främsta forskningsintressen är nordiska språk, semantik, pragmatik, språkets fenomenologi och språkvetenskapens epistemologi. Jag disputerade i nordiska språk 2018. Mellan 2020 och 2023 bedrev jag ett postdoktoralt forskningsprojekt om prepositioners semantik med medel från Vetenskapsrådet, under två år med arbetet förlagt vid Gents universitet i Belgien.

Jag undervisar framförallt inom svenska språket. Under senare tid har jag undervisat på kurser i text- och samtalsanalys, sociolingvistik, svenska som andraspråk och svenska som främmande språk. Jag leder även uppsatsseminarier och handleder uppsatser. Tidigare har jag undervisat på kurser i grammatik och sporadiskt har jag också undervisat på Metalingvistik, en masterkurs inom allmän språkvetenskap.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Andreas Widoff

Forskare

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post andreas.widoffnordlund.luse

Rum SOL:H515

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10