Kurs

Kurskod: LUFM22
Engelsk titel: Creative Writing: Master of Fine Arts (one year)
Högskolepoäng: 30

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: halvfart, blandade tider
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-19151
Behörighet: LUFM11 Författarskolan: Litterär gestaltning - fördjupningskurs på avancerad nivå (91-120 hp), 30 hp (eller någon av de tidigare kurserna LUFM01 eller FFSM02).

Introduktionsmöte: 2023-08-29 kl. 15.15 – 17.00 i SOL:H140

Lärare: Joakim Forsberg, Carola Mikaelsson, Anna Clara Törnqvist

Beskrivning

Det övergripande syftet med denna kurs är att skriva en text som potentiellt riktar sig ut mot en litterär offentlighet. ​Du arbetar med en reflekterande text, vilket kan inkludera ett eget teoribaserat forskningsläge. 

Examensarbetet (delkurs 3) utgör kursens stomme. Detta arbete består av dels en skönlitterär text och dels en reflekterande text.

Kursen består av följande delkurser:

1/ Poetik och metod: den litterära gestaltningens etik och praktik 7,5hp

2/ Perspektiv på textsamtalet 7,5hp

3/ Reflekterande gestaltning och litterärt skapande: examensarbete 15hp

Anmälningsinformation hittar du här: https://www.sol.lu.se/forfattarskolan/nasta-antagning/

Ingående delar

  • Poetik och metod: den litt gestaltn etik och praktik, 7,5 hp
  • Perspektiv på textsamtalet, 7,5 hp
  • Reflekterad gestaltn och litt skapande: ex arbete, 15 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Författarskolan

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15