lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Nästa antagning

Vill du söka till Författarskolan?

Nästa ansökningsperiod är våren 2020, för kursstart höstterminen 2020. Ansökningsperioden öppnar 16 mars och är öppen till och med 15 april. Under den perioden är det möjligt att söka kurser på Författarskolan. Inför sökperiodens öppnande utkommer mer detaljerad information om hur du går tillväga.

Sök till vår grundutbildning

Ansökan till Författarskolans grundutbildning görs i två steg. Dels via www.antagning.se, dels med arbetsprov som skickas eller lämnas direkt till Författarskolan inom ansökningsperioden. Arbetsproverna till Författarskolan består av skrivprov (á 7-10 A4-sidor) och personligt brev (á 2 A4-sidor). Aktuell ansökningsblankett med vidare och mer detaljerade instruktioner läggs ut på denna sida inför sökperioden.

Litterär kvalitet avgörande

Arbetsprovet läses av minst två bedömare bland författarskolans lärare vilka ingår i en antagningsjury och det är den litterära kvaliteten på skrivprovet som är avgörande för antagningen, för att säkerställa att studenter med bra förutsättningar tas in. I de fall då tveksamhet föreligger kallas ytterligare en eller två bedömare in.  
Skrivprovet är förtjänt av att vara sammanhängande och enhetligt då fragmentariska texter i olika genrer är svårbedömda.
Motivering till antagning eller avslag lämnas inte ut. Antagningsbesluten kan inte överklagas.

Välkommen med din ansökan!

 

 

Avancerade kurser i litterär gestaltning

På Författarskolan finns två avancerade kurser: en fördjupningskurs (steg 1) och en magisterkurs (steg 2).

Ansökan till Författarskolans avancerade kurser görs på två ställen. Dels via www.antagning.se, dels med arbetsprov som skickas direkt till Författarskolan. Båda stegen ska vara avklarade inom ansökningsperioden. Inför ansökningsperioden publiceras blankett och aktuell information om arbetsprov på denna sida. 

Välkommen med din ansökan!