Kurs

Kurskod: SVEM41
Engelsk titel: Swedish: Texts in Theory and Practice
Högskolepoäng: 7,5
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i språk och språkvetenskap, Svenska/Nordiska språk

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2022.

Undervisning – vårterminen 2022

Från och med den 9 februari kommer mer undervisning att kunna genomföras på campus. Under en period kommer dock även digitala moment att förekomma. Det är därför viktigt att du är uppmärksam på den information som läraren ger dig och ändringarna i schemat i Canvas och/eller TimeEdit.

Kurstillfälle: vårterminen 2022
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2022-01-17 – 2022-03-22
Anmälningskod: LU-76750
Behörighet: 90 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i svenska/nordiska språk, eller i ett annat språkämne, eller i lingvistik. Minst en textteoretisk eller textanalytisk kurs ska ha ingått i studierna. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B och Svenska 3/Tisus eller motsvarande.

Information

Upprop på Zoom. Länk finns i Canvas och i schemat. Läs mer om våra digitala verktyg under Utbildning / Student / Studentkonto-larplattform-och-zoom/.

Beskrivning

Fördjupning i textteori och textanalytiska verktyg på avancerad nivå

Kursens innehåll

Kursen behandlar textteori med särskilt fokus på några större delområden: textlingvistik, genreteorier och metaforanalys. I kursen diskuteras och prövas centrala begrepp och analysmetoder i modern språkvetenskaplig textanalys. Teori varvas med praktiska tillämpningar genom analyser av texter från olika genrer och kontexter.

Kursens placering

Kursen ges inom ramen för inom masterprogrammet Språk och språkvetenskap (HASPV). Kursen ges även som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. 

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15