lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Svenska: Språklig inriktning - fortsättningskurs

SVEA20

Kurskod: SVEA20
Engelsk titel: Swedish Language: Level 2
Högskolepoäng: 30

Termin:

OBS! Informationen nedan är från vårterminen 2017. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2017
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2017-01-16 – 2017-06-04
Behörighet: Grundläggande samt Svenska, språklig inriktning, grundkurs (SVEA11) eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: LU-76712

Introduktionsmöte: 2017-01-16 kl. 10.15 – 11.00: SOL:H239a

Lärare: Philippe Collberg, Lars-Olof Delsing, Gunlög Josefsson, Kikki Nillasdotter, Pär Nilsson

Beskrivning

Kursens innehåll

I fortsättningskursen fördjupas och breddas studiet av svenska språket. Du får förfina din skicklighet i att skriva funktionella och kvalificerade texter, med tonvikt på det vetenskapliga skrivandet. Kursen breddar och fördjupar dina textanalytiska kunskaper genom analys av brukstexter från olika perioder och olika genrer och med hjälp av olika textanalytiska modeller. Kursen ger även en introduktion till samtalsanalys.

Fokus inom delkursen i grammatik ligger på aktiv användning av grammatiska verk, framför allt Svenska Akademiens grammatik, samt kritisk granskning och diskussion av normering och beskrivning inom grammatiken. Kursen ger även en introduktion till fonologi och fonetik.

Språklig variation och förändring över tid studeras, med fokus på perioden från runsvenska fram till 1900. Språkvetenskaplig teori och metod introduceras, och du får på egen hand genomföra ett mindre, språkvetenskapligt arbete, där dessa kunskaper tillämpas.

Kursens placering

Studieämnet svenska, språklig inriktning kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp).

Utbildning i svenska/nordiska språk finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i språk och språkvetenskap.

Delkurser

  1. Fonetik och fonologi, 1,5 hp
  2. Svensk språkhistoria, 6 hp
  3. Att skriva sakprosa, 3 hp
  4. Textkunskap och textanalys, fördjupning, 6 hp
  5. Svensk grammatik, fördjupning, 6 hp
  6. Seminarier och uppsats, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2019

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid 100%
21 januari 2019 – 9 juni 2019

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Svenska: Språklig inriktning - fortsättningskurs är 50 000 SEK.