lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Författarskolan: Litterär gestaltning - fördjupningskurs på avancerad nivå

LUFM11

Kurskod: LUFM11
Engelsk titel: Creative Writing: Level 4
Högskolepoäng: 30

Termin:

OBS! Informationen nedan är från höstterminen 2018. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2018
Termin: 1
Studiesätt: halvfart, blandade tider
Kursperiod: 2018-09-03 – 2019-06-05
Behörighet: att den sökande fullgjort kurser motsvarande en kandidatnivå om minst 120 högskolepoäng där huvudområdet ska vara litterär gestaltning, litterärt skapande eller kreativt skrivande.
Anmälningskod: LU-19161

Introduktionsmöte: 2018-09-03 kl. 10.15 – 12.00: SOL:H428b

Kursansvarig: Joakim Forsberg
Lärare: Lars Gustaf Andersson, Åsa Maria Kraft, Immi Lundin, Carola Mikaelsson, Kerstin Norborg, Evelina Stenbeck

Information

Nyantagen? Läs gärna vårt välkomstbrev här ovanför. ⇧

Beskrivning

Kursens innehåll utgörs i huvudsak av studenternas individuella arbete med de egna litterära projekten.

Kursen består av följande delkurser:

1/ Teori 5hp

2/ Litterär fördjupning 5hp

3/ Att skriva och kritiskt granska 5hp

4/ Litterärt skapande 15 hp

Delkurser

  1. Teori, 5 hp
  2. Litterär fördjupning,, 5 hp
  3. Att skriva och kritiskt granska, 5 hp
  4. Litterärt skapande, 15 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2019

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Lund, halvfart 50%
2 september 2019 – 7 juni 2020

Sista anmälningsdag 15 april 2019

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Författarskolan: Litterär gestaltning - fördjupningskurs på avancerad nivå är 50 000 SEK.