lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lingvistik: Grundkurs

LINA13

Kurskod: LINA13
Engelsk titel: Linguistics: Level 1
Högskolepoäng: 30

Termin:

OBS! Informationen nedan är från vårterminen 2017. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2017
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2017-01-16 – 2017-06-04
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet 2/A2)
Anmälningskod: LU-75602

Introduktionsmöte: 2017-01-16 kl. 10.15 – 12.00: SOL:L403

Lärare: Arthur Holmer, Victoria Johansson, Sven Strömqvist, Mechtild Tronnier

Beskrivning

Kursens innehåll

I kursen introduceras ämnet lingvistik och dess underavdelningar allmän språkvetenskap och fonetik. Målet är att du ska kunna orientera dig inom ämnet, definiera och använda den språkvetenskapliga terminologin och veta i stort vilka frågeställningar som är relevanta för lingvistisk forskning. Ett flertal moment med självständiga forskningsuppgifter i mindre skala finns bland kursuppgifterna, bland annat fältforskning med modersmålstalare av andra språk, undersökningar av barns språkinlärning, samt en muntlig presentation av en poster om en fritt vald lingvistisk frågeställning.

Kursens placering 

Studieämnet lingvistik kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp). På kandidatterminen (tredje terminen) väljer du mellan inriktningarna Allmän språkvetenskap och Fonetik. Utbildning i lingvistik finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i språk och språkvetenskap.

Delkurserna inom grundkursen kan även läsas som fristående kurser: Språkets struktur och funktion 7,5 hp, Talkommunikation – Fonetikens grunder 7,5 hp, Språkinlärning hos barn och vuxna 7,5 hp och Diversity of the worlds languages (undervisas på engelska) 7,5 hp. För behörighetsinformation till dessa kurser samt övrigt kursutbud i lingvistik, se översikt på institutionens hemsida.

 

 

 

 

Delkurser

  1. Språkets struktur och funktion, 7,5 hp
  2. Talkommunikation - fonetikens grunder, 7,5 hp
  3. Världens språk, 7,5 hp
  4. Språk, kommunikation och tänkande, 7,5 hp
  5. Språkinlärning hos barn och vuxna, 7,5 hp
  6. Människan, språket och samhället, 7,5 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.