Kurs

Kursen FÖUN16 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Kurskod: FÖUN16
Engelsk titel: Translation Studies: Theories, Methods and Applications
Högskolepoäng: 15

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2021.

Undervisning – höstterminen 2021

Covid-19 fortsätter att påverka våra utbildningar. Undervisning och examination kommer under första hälften av terminen att ske både digitalt och på campus. Från 1 november ligger fler moment på campus – aktuellt schema finns via kurshemsidor och/eller i Canvas.

Kurstillfälle: höstterminen 2021
Studiesätt: halvfart, dagtid

Introduktionsmöte: 2021-08-30 kl. 13.15 – 14.00

Lärare: Henrik Henriksson, Lisa Holm, Mari Mossberg

Beskrivning

  1. Kursen är en obligatorisk kurs inom den tredje terminen av Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen). I kursen presenteras forskningsläget inom översättningsvetenskapen översiktligt. Därefter ges en fördjupad genomgång inom tre till fyra översättningsvetenskapliga specialområden. Fördjupningen kan gälla textuella skillnader mellan olika källspråk och målspråk (företrädesvis svenska), generella språkliga översättningsfenomen, kontextbaserade teorier för vad som styr översättningsstrategiska val, medieöversättning (undertextning, dubbning), särskilda svårigheter vid skönlitterär översättning, nyöversättning, översättningssociologi, översättningsteknologi etc. Inom varje område behandlas såväl bakomliggande teorier som vanliga metoder för forskning inom delområdet samt exempel på forskningsresultat. Fördjupningsstudierna läggs upp som textseminarier där de studerande genom muntligt referat samt skriftligt stödpapper ska redogöra för innehållet i kvalificerad vetenskaplig litteratur inom området. Kursen avslutas med att den studerande skriver en forskningsrapport som urskiljer en klart avgränsad forskningsfråga inom området översättningsvetenskap, ger en forskningsbakgrund till frågan samt föreslår med vilka material och metoder denna fråga skulle kunna belysas. Som ytterligare moment i kursen ingår praktiskt och teoretiskt terminologiarbete samt granskning av andras översättningar. 

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15