lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Engelska: Fortsättningskurs (31-45)

ENGH03

Kurskod: ENGH03
Engelsk titel: English: Level 2 (31-45)
Högskolepoäng: 15

Termin:

OBSERVERA! Från våren 2019 finns informationen här: ENGH13

Kurstillfälle: vårterminen 2017
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2017-01-16 – 2017-06-04
Behörighet: Grundläggande samt ENGA01 (Engelska: Grundkurs) eller motsvarande kunskaper (exempelvis inhämtade via ENGH01 och ENGH02).
Anmälningskod: LU-74242

Introduktionsmöte: 2017-01-17 kl. 15.15 – 17.00: SOL:H339

Lärare: Mats Johansson, Kiki Lindell, Satu Manninen

Beskrivning

När du har läst grundkursen i engelska (ENGA03, alternativt ENGH01 och ENGH02), blir du behörig till den här fortsättningskursen på halvfart (15hp per termin). Denna kurs är mer avancerad än grundkursen och den akademiska nivån är högre. På denna kurs lär du dig mer om vad engelsk språk- och litteraturvetenskap innebär, men du blir även bättre på engelska i både tal och skrift. Ditt ordförråd blir ännu större, liksom din språkliga säkerhet. Att läsa fortsättningskursen i engelska är ett naturligt steg för den som vill bli riktigt duktig på engelska och som dessutom har ett intresse av att lära sig mer om engelska och engelskspråkig litteratur. 

Du som har läst motsvarande grundkurs i engelska vid ett annat lärosäte måste också vara helt klar med den för att vara behörig till ENGA21. Om du saknar några poäng eller väntar på resultat från någon delkurs, uppmanar vi dig att ansöka om dispens. Instruktioner kring detta finns på vår hemsida http://www.sol.lu.se/engelska/for-studenter/dispens/

Kursens innehåll (Engelska 31-45)

Kursen är en mycket intressant blandning av språkfärdighetsmoment, litteraturvetenskap och språkvetenskap. Precis som grundkursen i engelska (ENGA01) består denna kurs av ett antal delkurser som delvis löper parallellt:

  • Grammatik och översättning (5hp)
  • Skriftlig framställning (4hp)
  • Språkvetenskaplig översiktskurs (6hp)

I delkursen Grammatik och översättning lär du dig mer om engelsk grammatik och hur den kan beskrivas och förklaras. Skillnaderna mellan engelska och svenska är fortfarande relevanta, och dina kunskaper om dessa skillnader testas i ett översättningsprov. Dina kunskaper om engelsk grammatik testas även i ett grammatikprov. Undervisningen är upplagd som grammatikdagar med en föreläsning på morgonen, som följs av grupparbete och återsamling och diskussion på eftermiddagen. 

Delkursen Skriftlig framställning är dels en kurs där du tränas ytterligare i att skriva akademisk uppsats på engelska, dels en kurs där du blir bättre på att analysera skönlitterär text. Du skriver en litterär uppsats där du drar nytta av de diskussioner som har förts under kursens gång och där du analyserar text inspirerad av de analysmetoder du har mött under kursens gång.

Språkvetenskaplig översiktskurs är en delkurs där du möter tre grenar av den engelska språkvetenskapen, nämligen morfologi, syntax, semantik och språkhistoria. Delkursen är både praktisk och teoretisk till sin natur. Du lär dig exempelvis både en del om teorin bakom en viss språklig analys och att själv utföra denna analys på en engelsk mening, fras eller ord. Du får också en översiktlig genomgång av den engelska språkhistorien. Delkursen har ingen sluttentamen, utan tenteras genom olika typer av uppgifter, exempelvis mindre uppsatser.

Efter kursen (Engelska 31-45)

Genom denna kurs blir du behörig att läsa ENGH04 (46-60hp). När du har läst även denna kurs, blir du behörig att läsa kandidatkursen i engelska, alltså den kurs (eller de kurser, om du väljer att fortsätta läsa på halvfart) som behövs om du vill ta ut en kandidatexamen i engelska.

Med 45hp engelska har du också en stor konkurrensfördel på arbetsmarknaden, exempelvis om du vill arbeta utomlands eller på företag, myndigheter eller organisationer med många internationella kontakter.

Delkurser

  1. Grammatik, 3 hp
  2. Översättning, 2 hp
  3. Skriftlig framställning, 4 hp
  4. Språkvetenskaplig översiktskurs, 6 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.