Kurs

Kurskod: SVEB25
Engelsk titel: Swedish: Academic Writing
Högskolepoäng: 7,5

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även höstterminen 2024. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: kvartsfart , distanskurs
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-76709
Behörighet: Grundläggande samt 30 hp i valfritt ämne

Introduktionsmöte: 2024-01-15 kl. 15.15 – 17.00

Lärare: Kristoffer Holmquist

Beskrivning

Står du inför en större skrivuppgift? Eller behöver du helt enkelt förbättra din förmåga att skriva akademiska texter på svenska?

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som redan har läst 30 hp inom ett valfritt ämne och vill förbättra din förmåga att skriva akademiska texter på svenska, till exempel som förberedelse för ett examensarbete.

Vad innehåller kursen?

I kursen ingår:

  • litteratursökning
  • språkriktighet
  • vetenskaplig genre
  • textbearbetning
  • referenshantering och etik.

Under kursen utvecklar du medvetenhet om skrivprocessen och tränar dina kritiska färdigheter. 

Hur är kursen utformad?

Kursen ges på distans med stöd av den nätbaserade lärplattformen Canvas, så du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling under hela kursperioden.

Under kursens gång ska du självständigt genomföra 3–5 inlämningsuppgifter, samt ge respons på texter från de andra kursdeltagarna.  

Kursen bygger på aktivt deltagande i kursens olika moment och självständiga studier av kursmaterialet. Under hela kursen har du möjligheter att kommunicera med lärare och övriga kursdeltagande. 

Kursens placering i din studiegång

Studieämnet Svenska kan läsas som fristående kurser från grundnivå till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i en examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp). Utbildning i ämnet Svenska finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i Språk och språkvetenskap.

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, kvartsfart
2 september 2024 – 19 januari 2025

Öppnar för sen anmälan den 15 juli 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Svenska: Akademiskt skrivande är 14 375 SEK.

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15