lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Svenska: Grammatik i teori och praktik, påbyggnadskurs

SVEM43

Kurskod: SVEM43
Engelsk titel: Swedish: Grammar in Theory and Practice, Level 4
Högskolepoäng: 7,5
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i språk och språkvetenskap, Masterprogram i språk och språkvetenskap, Svenska/Nordiska språk

Termin:

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Studiesätt: halvfart, eftermiddagstid
Kursperiod: 2019-09-02 – 2019-11-03
Behörighet: 90 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i svenska eller nordiska språk, eller i ett annat språkämne, eller lingvistik. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B samt Tisus/Svenska 3 alternativt kandidatnivå i svenska eller nordiska språk eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: LU-37032

Introduktionsmöte: 2019-09-02 kl. 15.00 – 17.00: SOL:H435

Lärare: Gunlög Josefsson

Beskrivning

Kursens innehåll

Kursen bygger vidare på och fördjupare de kunskaper som de studerande tillägnat sig på tidigare kurser i grammatik. Utgångspunkten är den traditionella grammatiken, men traditionellt använda analysredskap problematiseras och några nyare forskningsinriktningar presenteras. Grunderna i den generativa grammatiken diskuteras och analysmodellen appliceras på grammatiska problem. Grammatikens roll i skolundervisningen diskuteras och problematiseras. De studerande läser en längre vetenskaplig uppsats eller en avhandling, som presenteras muntligt och skriftligt.

Kursens placering

Kursen utgör en valbar kurs inom masterprogrammet Språk och språkvetenskap (HASPV). Kursen ges även som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.