Kurs

Kurskod: SVEA43
Engelsk titel: Swedish Linguistics, Part 1
Högskolepoäng: 30

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: halvfart , dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-06-08
Anmälningskod: LU-37006
Behörighet: Grundläggande behörighet

Beskrivning

I denna halvfartskurs får du en introduktion till svensk språkvetenskap med särskilt fokus på grammatik, textanalys och språkhistoria.

Vad innehåller kursen?

På vår första del av grundkursen i svenska lär du dig att inta ett vetenskapligt förhållningssätt till det svenska språket och dess användning. Kursen består av följande fem delkurser:

I delkursen Svensk grammatik lär du dig om språkets byggstenar på djupet. Du tränar dig i att analysera och beskriva svenska språket på ord-, fras- och satsnivå, med avseende på form, funktion och betydelse. Delkursen ger en viktig grund för alla som vill arbeta med språket. Om vi vill förstå varför det ibland blir fel, eller hur man kan formulera något bättre, är den grammatiska verktygslådan oumbärlig.

I delkursen Textkunskap och textanalys lär du dig språkvetenskaplig textanalys. Du tränar dig i att beskriva texters och genrers stil och språkliga drag med hjälp av textanalytiska verktyg. Du får insikter i vad som gör texter läsbara och begripliga och du lär dig se hur texters utformning skapar en viss förståelse hos läsaren, och på så vis kan användas för att övertyga, manipulera eller på olika sätt styra läsarens tolkning av innehållet.

I delkursen Texter, genrer och diskurser får du en fördjupad förståelse för hur text- och diskursanalys kan användas för att arbeta med texter och kommunikation i samhället, med fokus på form, funktion och begriplighet. Du får lära dig om några olika teorier som är relevanta för sakprosaanalys, såväl som hur exempelvis kristisk diskursanalys och visuell textanalys tillämpas i konkret arbete med texter från olika samhälleliga genrer.

I delkursen Grammatisk beskrivning och analys får du en fördjupad och breddad kunskap om svenska språkets struktur. Du lär du dig att använda grammatiska verk, framförallt Svenska Akademiens grammatik, och att kritiskt granska och diskutera normering och beskrivning inom grammatiken. Du får även en introduktion till svensk fonologi och fonetik.

I delkursen Svensk språkhistoria får du lära dig om svenska språkets utveckling från runtid till circa 1900. Du studerar utveckling på olika språkliga nivåer baserat på texter från olika tider och inom olika genrer. Du lär dig också om vilka språkförändringsmekaniker och samhälleliga förändringar som kan ligga bakom språkförändringarna.

Hur är kursen utformad?

Kursen ges på campus, på halvfart över två terminer (höst+vår). Kursen startar varje hösttermin.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som i din framtida yrkesverksamhet kommer att arbeta med det talade eller skrivna ordet. Det kan vara som journalist, förlagsredaktör, tolk eller översättare, men det kan också vara som lärare, jurist, psykolog eller läkare. Även du som siktar på ett jobb inom administration och myndigheter kan med fördel bygga ut din examen med svenska, eftersom ämnet ger såväl en förståelse för språkets betydelse som praktiska färdigheter.

Skolämnet svenska är på universitetsnivå uppdelat i svenska och litteraturvetenskap. Om du vill ansöka till en kompletterande pedagogisk utbildning för att bli lärare i svenska är grundkursen i svenska i kombination med studier i litteraturvetenskap en möjlig väg dit.

Kursens placering i din studiegång

Denna kurs, tillsammans med Svenska med språkvetenskaplig inriktning, del 2, motsvarar Svenska med språkvetenskaplig inriktning 1–60 hp.

Studieämnet Svenska kan du läsa som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp), och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp). Utbildning i svenska/nordiska språk finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i Språk och språkvetenskap.

Ingående delar

  • Svensk grammatik , 7,5 hp
  • Textkunskap och textanalys , 7,5 hp
  • Texter, genrer och diskurser , 5 hp
  • Grammatisk beskrivning och analys , 5 hp
  • Svensk språkhistoria , 5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
2 september 2024 – 8 juni 2025

Öppnar för sen anmälan den 15 juli 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Svenska med språkvetenskaplig inriktning, del 1 är 57 500 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
höstterminen 2024

Öppnar 15 juli

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15