Kurs

Kurskod: SVEM44
Engelsk titel: Swedish: Stylistics in Literature, Advanced Level
Högskolepoäng: 7,5
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i språk och språkvetenskap, Svenska/Nordiska språk

Undervisning – höstterminen 2020

Med anledning av regeringens meddelande den 29 maj, att en återgång till campusundervisning är möjlig fr.o.m. 15 juni, gäller följande angående undervisning på HT-fakulteterna under hösten:

  • På grund av pågående coronapandemi (covid-19) och de restriktioner som är utfärdade kommer undervisningen för höstens kurser att ha begränsat antal träffar på campus beroende på tillgången på lämpliga lokaler. Till stor del kommer undervisningen att bedrivas på distans. Detaljerad information om vad som gäller för din kurs meddelas nedan.
  • I det fall undervisningen ges på campus finns för varje undervisningslokal anvisade in- och utpassager i förhållande till trapphus, korridorer och entréer (in- och utgångar). Tag hänsyn och följ instruktionerna noga. Handsprit ska finnas tillgänglig i alla lärosalar och grupprum.

Var uppmärksam på annorlunda starttider på dina undervisningsmoment. Angivna tider i ditt kursschema gäller.

Kurstillfälle: höstterminen 2020
Studiesätt: halvfart , dagtid
Kursperiod: 2020-11-02 – 2021-01-17
Anmälningskod: LU-37052
Behörighet: 90 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i svenska eller nordiska språk, eller i ett annat språkämne, eller lingvistik. En grundkurs i textkunskap/textanalys ska ha ingått i studierna. Dessutom krävs Engelska 6 samt Tisus/Svenska 3 alternativt kandidatnivå i svenska eller nordiska språk eller motsvarande kunskaper.

Introduktionsmöte: 2020-11-02 kl. 11.00 – 12.00

Lärare: Lisa Holm

Beskrivning

Vad gör Kerstin Ekman, Sara Stridsberg, Jens Lapidus eller Jonas Jonasson med språket för att trollbinda sina läsare?

Är du intresserad av hur det skönlitterära språket ser ut och fungerar? Då är litterär stilistik en kurs för dig. Litterär stilistik är ett ämne som fyller en lucka mellan språkvetenskap och litteraturvetenskap. Här tittar vi inte på litteraturen som verk utan som språk. Hur bygger orden och meningarna upp noveller, romaner, dikter och dramer? Vad gör författaren med språket? I kursen får du använda dina redan inhämtade kunskaper om grammatik och text på analys av skönlitterär text, men du får också lära dig särskilda infallsvinklar och metoder för att fördjupa dina kunskaper. Kursen avslutas med en självständig analys av en skönlitterär text som du själv väljer i samråd med läraren. På kursen lägger vi också vikt vid hur man kan arbeta med skönlitterära texter i skolans värld. 

Kursens placering

Kursen ges på avancerad nivå och förutsätter att du har läst minst 60 hp språk tidigare och har grundläggande kunskaper i textanalys. Den ges inom ramen för masterprogrammet Språk och språkvetenskap (HASPV), men kan även läsas som fristående kurs. Den kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. 

Litterär stilistik kan också läsa på grundnivå, antingen inom ramen för kandidatkursen i svenska, språklig inriktning, eller som fristående kurs SVEB19. Kursen har då samma innehåll, men med andra kursmål och annan examination. 

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15