Kurs

Kurskod: SVED11
Engelsk titel: Swedish/Scandinavian Languages: Work Placement
Högskolepoäng: 30

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-37014
Behörighet: För tillträde till kursen krävs 90 hp inom huvudområdet svenska eller nordiska språk samt en godkänd praktikplats.

Beskrivning

Ta chansen att praktisera dina kunskaper i svenska på en arbetsplats!

Vem vänder sig kursen till?

I den här kursen har du som har 90 hp i svenska möjlighet till en yrkesförberedande praktik där teoretiska kunskaper inom ämnet Svenska eller Nordiska språk kommer till användning och kan kopplas till praktisk yrkesverksamhet.

Vad innehåller kursen, och hur är den utformad?

Praktikkursen kan utföras inom en offentlig verksamhet, ett företag eller en frivilligorganisation. På praktiken kan du exempelvis jobba med textproduktion, textgranskning, skrivhandledning, klarspråksundervisning, språkliga utredningar eller andra språk- och textrelaterade arbetsuppgifter som det finns behov av på praktikplatsen. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till genomgången utbildning och du ska ges möjlighet att använda och utveckla tidigare inhämtade språkvetenskapliga kunskaper och färdigheter. 

Att ordna praktikplats och finansiera resor, bostad, m.m. är ditt eget ansvar. Innan du kan bli slutgiltigt antagen till kursen ska institutionen ha godkänt praktikplatsen, handledaren och de huvudsakliga arbetsuppgifterna under praktiken. Läs mer i dokumentet Praktikanvisningar i listan ovan. 

Kursens placering i din studiegång

Studieämnet Svenska kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i en examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp). Utbildning i studieämnet Svenska finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i Språk och språkvetenskap.

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
2 september 2024 – 19 januari 2025

Sista anmälningsdag den 15 april 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Svenska/Nordiska språk: Praktikkurs är 57 500 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

15

april 2024

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15