Kurs

Kurskod: SVEG15
Engelsk titel: Swedish: Writing, Convincing and Reader Adaptation
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: halvfart , dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2024-10-31
Anmälningskod: LU-37022
Behörighet: Grundläggande behörighet

Beskrivning

Vill du förbättra dina skriftliga och muntliga språkfärdigheter?

Kursens innehåll

Kursen Skriva, övertyga, mottagaranpassa ger dig teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i svenska och gör dig medveten om genrekrav inom yrkesliv och högre studier. I kursen går vi igenom framförandeteknik, textuppbyggnad, språkriktighet och språkvårdsfrågor, samt tekniker för att argumentera och övertyga. En viktig del av kursen är att du ska utveckla din förmåga att kritiskt granska andras texter och bearbeta egna.

Kursens placering

Kursen kan läsas som fristående kurs. Kursen ingår också som delkurs i Svenska med språkvetenskaplig inriktning: Grundkurs samt som kurs i Språkkonsultprogrammet.

Studieämnet Svenska kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i en examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp). Utbildning i studieämnet Svenska finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i Språk och språkvetenskap.

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
2 september 2024 – 31 oktober 2024

Öppnar för sen anmälan den 15 juli 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Svenska: Skriva, övertyga, mottagaranpassa är 14 375 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
höstterminen 2024

Öppnar 15 juli

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15