Kurs

Kurskod: SVEK10
Engelsk titel: Swedish Language: Level 3 - B. A. Course
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2024. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid , dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-37030
Behörighet: Grundläggande samt SVEA20 Svenska, språklig inriktning, fortsättningskurs 60 hp i svenska, språklig inriktning) eller motsvarande kunskaper.

Beskrivning

I kandidatkursen får du möjlighet att både bredda och fördjupa dina kunskaper om svenska språket och det nordiska språkområdet.

Kursens innehåll

Kandidatkursen i svenska består av två valbara delkurser och en kandidatuppsats.

Under hösten 2024 har du möjlighet att välja mellan följande delkurser:

NOIB01 Isländska: En introduktion. I kursen ingår en genomgång av isländskans struktur vad gäller uttal, böjning, ordbildning och syntax. Du får läsa och översätta nutida isländska texter med hjälp av ordböcker och andra resurser och skriva egna enklare texter. För den språkhistoriskt intresserade ger kursen en bättre förståelse för svenska språkets framväxt. 

NODB11 Danska: En introduktion. Kursen behandlar först och främst nutida danskt språk i tal och i skrift. Det danska språksystemet studeras med hänsyn till ordklasser, ordböjning, ordförråd, uttal och historia, under jämförelse med svenskan. Den nya danska litteraturhistorien presenteras genom studiet av kortare fiktionstexter. Efter genomgången kurs kommer du att ha förmåga att läsa och förstå skriven danska samt talat danskt riksmål utan större problem. Övningar i att översätta från danska till svenska ingår också.

SVEG35 Språkkonsult: Svenska som andraspråk. Kursen ger en introduktion till svenska som andraspråk med utgångspunkt i teorier om andraspråksinlärning. Särskilt fokus läggs på identifiering av utvecklingsstadier och typiska drag hos vuxna andraspråkstalare av svenska. Detta ger redskap för att förstå och beskriva vuxnas andraspråkskompetens och skapa språkutvecklande arbetssätt.

SVEG33 Språkkonsult: Interkulturell kommunikation 7,5 hp. I kursen får du utveckla en förståelse för kommunikationsprocessen med fokus på interkulturella möten. I kursen introduceras grundläggande begrepp i området interkulturella studier. Du lär sig att tillämpa pragmatiska, samtalsanalytiska och textanalytiska perspektiv på interkulturell kommunikation. Dessutom får du en grundläggande förståelse för de interkulturella aspekterna av tolkning och översättning.

SVEG34: Språkkonsult: Tala, övertyga, argumentera 7,5 hp. I denna kurs lär du dig att systematiskt förbereda dig för olika muntliga kommunikationssituationer och göra medvetna retoriska val av innehåll, disposition, språkdräkt och framförande. Kursen utgår från praktiska övningar i retorisk argumentation där du tränar på att utveckla resonemang, växla perspektiv och att argumentera utifrån olika ståndpunkter. 

SVEM42: Nordisk språkhistoria - påbyggnadskurs 7,5 hp. Kursen utgår från traditionella teorier om språkförändring och de nordiska språkens historia, men även nyare teorier om språkförändring behandlas. Du får läsa och diskutera olika föreslagna lösningar på några språkhistoriska problem, och fördjupar dig sedan i ett specifikt problem.

I uppsatskursen får du tillämpa de kunskaperna du har inhämtat under tidigare kurser i en enklare forskningsuppgift inom ämnet svenska. På kursen behandlas språkvetenskaplig teori och metod, och du lär dig att självständigt kunna urskilja, formulera och ur olika aspekter diskutera vetenskapliga problem samt föreslå lösningar. Samtidigt får du befästa din skicklighet i att använda svenska i tal och skrift, i synnerhet inom den vetenskapliga genren.

Kursens genomförande

Undervisning kan förekomma både dag- och kvällstid, beroende på delkursval. Se scheman på institutionens hemsida.

Kursens placering i din studiegång

Studieämnet Svenska, språklig inriktning kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp). Utbildning i Svenska/Nordiska språk finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i Språk och språkvetenskap.

Ingående delar

 • Valbar kurs , 7,5 hp
 • Examensarbete , 15 hp
 • Diskursanalys , 7,5 hp
 • Litterär stilistik , 7,5 hp
 • Grammatik i teori och praktik, fortsättningskurs , 7,5 hp
 • Semantik och lexikologi , 7,5 hp
 • Svensk språkhistoria, fortsättningskurs , 7,5 hp
 • Sociolingvistik, fortsättningskurs , 7,5 hp
 • Isländska: En introduktion , 7,5 hp
 • Danska: En introduktion , 7,5 hp
 • Nordisk språkvariation, avancerad nivå , 7,5 hp
 • Texter i teori och praktik, avancerad nivå , 7,5 hp
 • Nordisk språkhistoria, avancerad nivå , 7,5 hp
 • Interkulturell kommunikation , 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
2 september 2024 – 19 januari 2025

Öppnar för sen anmälan den 15 juli 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Svenska: Språklig inriktning - kandidatkurs är 57 500 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
höstterminen 2024

Öppnar 15 juli

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15