Kurs

Kurskod: SVEU00
Engelsk titel: Introduction to Advanced Medical Swedish for Registered Healthcare Professionals whose First Language is not Swedish
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: kvartsfart , distanskurs
Kursperiod: 2024-02-13 – 2024-06-01

Beskrivning

Anmälningslänk:

SVEU00 (anmäl dig genom att följa denna länk)

 

Kursen Grundkurs i avancerad sjukvårdssvenska för legitimerad personal med annat modersmål än svenska riktar sig till utländsk vårdpersonal som vill utveckla sina kunskaper i svenska med vårdinriktning. I kursen fokuseras på att förbättra de studerandes förmåga i muntlig och skriftlig kommunikation. Kursen ger genom sitt praktiska och verklighetsnära perspektiv de studerande möjlighet att dels utveckla sina kunskaper i journalskrivande och annat yrkesrelaterat skrivande, dels uttrycka sig tydligt och patientanpassat.

Kursen ges på distans med stöd av en nätbaserad plattform och schemalagda föreläsningar online. Det förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har tillgång till dator med nätuppkoppling. Institutionen lämnar information om de tekniska kraven för deltagande i undervisning och examination.

Kursen examineras genom en skriftlig kameraövervakad tentamen med stöd av realtidsströmning och en muntlig tentamen vid kursens slut.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15