Kurs

Kurskod: SVEM42
Engelsk titel: Swedish/Scandinavian Languages: The History of Scandinavian Languages, Level 4
Högskolepoäng: 7,5
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i språk och språkvetenskap ; Masterprogram i språk och språkvetenskap, Svenska/Nordiska språk

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2024. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: halvfart , dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2024-10-31
Anmälningskod: LU-37050
Behörighet: 90 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i svenska eller nordiska språk, eller i ett annat språkämne, eller lingvistik. En grundkurs i svensk/nordisk språkhistoria ska ha ingått i studierna. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B samt Tisus/Svenska 3 alternativt kandidatnivå i svenska eller nordiska språk eller motsvarande kunskaper.

Beskrivning

Fördjupning i språkhistoria på avancerad nivå

Kursens innehåll

Kursen utgår från traditionella teorier om språkförändring och de nordiska språkens historia, men även nyare teorier om språkförändring behandlas. Du får läsa och diskutera olika föreslagna lösningar på några språkhistoriska problem, och fördjupar dig sedan i ett specifikt problem.

Kursens placering i din studiegång

Kursen ges inom Masterprogrammet i Språk och språkvetenskap. Kursen ges även som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. 

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
2 september 2024 – 31 oktober 2024

Öppnar för sen anmälan den 15 juli 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Svenska/Nordiska språk: Nordisk språkhistoria - påbyggnadskurs är 15 625 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
höstterminen 2024

Öppnar 15 juli

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15