lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lingvistik: Prosodi

LINC03

Kurskod: LINC03
Engelsk titel: Linguistics: Prosody
Högskolepoäng: 7,5
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i språk och språkvetenskap, Allmän språkvetenskap

Termin:

OBS! Informationen nedan är från vårterminen 2018. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2018
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2018-03-19 – 2018-06-03
Kursspråk: engelska
Behörighet: Grundläggande samt antingen LINA12 eller både LINB01 och LINB02, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod: LU-74681

Introduktionsmöte: 2018-04-04 kl. 13.15 – 15.00: SOL:H405

Lärare: Mikael Roll, Malin Svensson Lundmark, Mechtild Tronnier

Beskrivning

Prosodi innefattar fenomen som rytm, betoning, ton, accentuering, intonation och frasering. Kursen i prosodi behandlar vilka funktioner som prosodin har och hur prosodin uttrycks fysiskt i talsignalen. Man tar upp hur prosodin speglar den språkliga strukturen (fonologi, morfologi, syntax, semantik), hur prosodin uttrycker textuella samband och vilken roll den spelar i samtal. Kursen behandlar talrytm, accentuering och intonation, de prosodiska egenskapernas samverkan med varandra och med talets övriga egenskaper samt den prosodiska strukturens fonologiska beskrivning. Vidare belyses prosodins roll vid planering och perception av tal, inlärning av prosodi och frågan om vad dysprosodi är.

Kursen utgör delkurs i LINA22.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs LIN B02, Lingvistik: Språkets struktur och funktion och LIN B01, Lingvistik: Talkommunikation - fonetikens grunder eller motsvarande kunskaper.

Utbildningstillfällen – vårterminen 2019

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart 50%
På engelska
25 mars 2019 – 9 juni 2019

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Lingvistik: Prosodi är 12 500 SEK.