lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Svensk stilistik och språkvård

FÖUN01

Kurskod: FÖUN01
Engelsk titel: Swedish Stylistics and Usage
Högskolepoäng: 12
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i översättning, Masterprogram i översättning, Masterprogram i översättning

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2019.

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Studiesätt: halvfart, dagtid

Introduktionsmöte: 2019-09-03 kl. 13.00 – 14.00: SOL:H405

Lärare: Philippe Collberg, Lisa Holm, Mari Mossberg, Sofie Nilsson

Beskrivning

Kursen inleds med genomgångar av grunderna i svenskans grammatiska och lexikala struktur i ett kontrastivt perspektiv, och av grundläggande skrivregler samt av ordböcker och andra hjälpmedel. Mot denna bakgrund sker ett fördjupat studium av svenskans ordföljd och syntaktiska register i översättningsperspektiv. Denna följs upp med genomgångar av textlingvistikens och semantikens grunder och dessa områdens relevans för analys av översättningsproblem. Inom ramen för deskriptiv stilistik behandlas sedan förhållandet mellan tal och skrift och mellan ledigt och formellt skriftspråk, samt stilistiska verkningsmedel och metaforer. Ett särskilt moment handlar om det klarspråksarbetet med den offentliga svenskan. I kursen behandlas dessutom svenskans utveckling under de senaste hundra åren. I samband med detta diskuteras de värderingar som har legat och nu ligger till grund för språkvård och språknormering. De studerande ges tillfälle att närmare fördjupa sig i vissa centrala språkriktighetsfrågor. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Kursen examineras genom muntliga redovisningar, inlämningsuppgifter och en avslutande salstentamen.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Masterprogram i översättning.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.