Kurs

Kurskod: ENGH13
Engelsk titel: English: Level 2 (31-45)
Högskolepoäng: 15

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även höstterminen 2024. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-74014
Behörighet: Grundläggande samt ENGA04 (Engelska: Grundkurs) eller motsvarande kunskaper (exempelvis inhämtade via ENGH11 och ENGH12).

Introduktionsmöte: 2024-01-15 kl. 10.00 – 12.00 i SOL:H104 hörsal

Lärare: Fredrik Heinat, Kiki Lindell

Beskrivning

När du har läst grundkursen i engelska (ENGA04, alternativt ENGH11 och ENGH12), blir du behörig till den här fortsättningskursen på halvfart (15hp per termin). Notera dock att studietakten varierar under terminen, vilket beskrivs närmare under rubriken Kursens innehåll

Denna kurs är mer avancerad än grundkursen och den akademiska nivån är högre. På denna kurs lär du dig mer om vad engelsk språk- och litteraturvetenskap innebär, men du blir även bättre på engelska i både tal och skrift. Ditt ordförråd blir ännu större, liksom din språkliga säkerhet. Att läsa fortsättningskursen i engelska är ett naturligt steg för den som vill bli riktigt duktig på engelska och som dessutom har ett intresse av att lära sig mer om engelska och engelskspråkig litteratur. 

Du som har läst motsvarande grundkurs i engelska vid ett annat lärosäte måste också vara helt klar med den för att vara behörig till ENGH13. Om du saknar några poäng eller väntar på resultat från någon delkurs, uppmanar vi dig att ansöka om dispens. Instruktioner kring detta finns på vår hemsida http://www.sol.lu.se/engelska/for-studenter/dispens/

Kursens innehåll (Engelska 31-45)

Kursen är en intressant blandning av språkfärdighetsmoment, litteraturvetenskap och språkvetenskap. 

ENGH13 har följande två delkurser:

  • Engelsk Grammatik (7,5hp)
  • Engelsk litteraturhistoria (7,5hp)

Detta innebär att ENGH13 omfattar 15hp på en termin, och är därmed en halvfartskurs. Dock är kursen upplagd så att delkursen Engelsk grammatik ges under terminens första fem veckor, och delkursen Engelsk litteraturhistoria sträcker sig över resterande del av terminen. Detta betyder att studietakten i realiteten innebär heltidsstudier under fem veckor och en tredjedels fart under resterande veckor.

De olika delkurserna bygger vidare på det du lärde dig på grundkursen.

I delkursen Engelsk grammatik lär du dig mer om engelsk grammatik och hur den kan beskrivas och förklaras. Du lär dig också mer om andra aspekter av det engelska språket, exempelvis engelsk ordbildning. Dina kunskaper om engelsk grammatik och det engelska språket testas genom ett prov i slutet av delkursen. Undervisningen är upplagd som grammatikdagar med en föreläsning på morgonen, som följs av grupparbete och återsamling och diskussion på eftermiddagen. 

Delkursen Engelsk litteraturhistoria behandlar hela den brittiska litteraturhistorien i urval. Du lär dig mycket om kopplingarna mellan litteraturen och de historiska och kulturella händelserna. Det går att se denna delkurs som en fortsättning på momentet Historia och kultur på ENGA04, även om fokus här är betydligt mer på litteratur i olika former. Delkursen avslutas med en salstentamen.

Efter kursen (Engelska 31-45)

Genom denna kurs blir du behörig att läsa ENGH14 (46-60hp). När du har läst även denna kurs, blir du behörig att läsa kandidatkursen i engelska, alltså den kurs (eller de kurser, om du väljer att fortsätta läsa på halvfart) som behövs om du senare vill ta ut en kandidatexamen i engelska.

Med 45hp engelska har du också en stor konkurrensfördel på arbetsmarknaden, exempelvis om du vill arbeta utomlands eller på företag, myndigheter eller organisationer med många internationella kontakter.

Ingående delar

  • Engelsk grammatik, 7,5 hp
  • Engelsk litteraturhistoria, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
På engelska
2 september 2024 – 19 januari 2025

Sista anmälningsdag den 15 april 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Engelska: Fortsättningskurs (31-45) är 28 750 SEK.

Engelska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15