Kurs

Kurskod: LIVA04
Engelsk titel: Comparative Literature: Level 1 and 2
Högskolepoäng: 60

Med anledning av regeringens meddelande den 29 maj, att en återgång till campusundervisning är möjlig fr.o.m. 15 juni, gäller följande angående undervisning på HT-fakulteterna under hösten:

 • På grund av pågående coronapandemi (covid-19) och de restriktioner som är utfärdade kommer undervisningen för höstens kurser att ha begränsat antal träffar på campus beroende på tillgången på lämpliga lokaler. Till stor del kommer undervisningen att bedrivas på distans. Detaljerad information om vad som gäller för din kurs meddelas nedan.
 • I det fall undervisningen ges på campus finns för varje undervisningslokal anvisade in- och utpassager i förhållande till trapphus, korridorer och entréer (in- och utgångar). Tag hänsyn och följ instruktionerna noga. Handsprit ska finnas tillgänglig i alla lärosalar och grupprum.

Försäkra dig om att vi kan nå dig – kontrollera att din e-postadress i Ladok är korrekt: www.student.lu.se

Var uppmärksam på annorlunda starttider på dina undervisningsmoment. Angivna tider i ditt kursschema gäller.

Kurstillfälle: höstterminen 2020
Termin: 1
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2020-08-31 – 2021-06-06
Anmälningskod: LU-32501
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)

Introduktionsmöte: 2020-09-01 kl. 10.15 – 12.00 i SOL:H104 hörsal

Lärare: Torbjörn Forslid, Elisabeth Friis, Anna Hultman, Karin Nykvist, Cristine Sarrimo, Erik Zillén

Delkursinformation

 1. Att analysera epik, lyrik, dramatik, 7,5 hp
 2. Från antiken till renässansen, 7,5 hp
 3. Från barocken till romantiken, 7,5 hp
 4. Att tolka, skriva om och tala om litteratur, 7,5 hp
  OBS: numera delkurs 5 med titeln "Teoretiska perspektiv på samtida litteratur
 5. Från realismen till symbolismen, 7,5 hp
 6. Från modernismen, 7,5 hp
 7. Uppsats. Skriftlig fördjupningskurs, 7,5 hp
 8. Litteraturens villkor idag, 7,5 hp
  OBS numera delkurs 4

Beskrivning

Genom att läsa litteraturvetenskap fördjupar du dig och skaffar dig perspektiv på din egen läsning. Några genomgående frågor som vi arbetar med är hur olika sorters litteratur fungerar eller är utformad och varför läsare kan ha så olika uppfattningar om vad som är det viktiga i ett och samma verk. I historiska kurser studerar vi centrala litterära verk inom främst den västerländska litteraturen.

Kursen ger grundläggande kunskaper om litteraturens centrala verk, historia, tolkningstraditioner, kritiska perspektiv och sociala villkor. Kursen ger också en förmåga att med praktiska tillämpningar i tal och skrift förmedla kunskaper om och erfarenheter av litteratur.

 • Litteraturvetenskapens grunder: att analysera epik, lyrik, dramatik, 7,5 hp
 • Från antiken till renässansen: litteraturhistorisk översiktskurs, 7,5 hp
 • Från barocken till romantiken: litteraturhistorisk översiktskurs, 7,5 hp
 • Litteraturens villkor idag 7,5 hp
 • Teoretiska perspektiv på samtida litteratur, 7,5 hp
 • Från realismen till symbolismen: litteraturhistorisk översiktskurs, 7,5 hp
 • Från modernismen: litteraturhistorisk översiktskurs 7,5 hp
 • Uppsats: skriftlig fördjupningskurs, 7,5 hp.

OBS! För dem som läst grundkursen i litteraturvetenskap, 1-30 hp, med någon av beteckningarna LIVA03, LIVA02, och ska läsa fortsättningskursen i ämnet gäller följande: man söker till Litteraturvetenskap (LIVA04): grundkurs, 1-60 hp, där man läser ett fastlagt urval av delkurser om 30 högskolepoäng och får tillgodoräknat sig de övriga delkurserna om 30 hp.

Delkurser

 1. Att analysera epik, lyrik, dramatik, 7,5 hp
 2. Från antiken till renässansen, 7,5 hp
 3. Från barocken till romantiken, 7,5 hp
 4. Att tolka, skriva om och tala om litteratur, 7,5 hp
 5. Från realismen till symbolismen, 7,5 hp
 6. Från modernismen, 7,5 hp
  OBS: Numera delkurs 7.
 7. Uppsats. Skriftlig fördjupningskurs, 7,5 hp
 8. Litteraturens villkor idag, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
31 augusti 2020 – 6 juni 2021

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Litteraturvetenskap: Grundkurs är 110 000 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2020

Öppen för sen anmälan

Introduktionsmöte

Tisdagen den 1 september
kl. 10.15 – 12.00
SOL:H104 hörsal, obligatoriskt

Litteraturvetenskap

Mer om ämnet, forskning, personal mm.