lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Svenska: Svensk språkhistoria

SVEB28

Kurskod: SVEB28
Engelsk titel: Swedish: History of the Swedish Language
Högskolepoäng: 7,5

Termin:

OBS! Informationen nedan är från vårterminen 2019. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2019
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2019-01-21 – 2019-02-20
Behörighet: Grundläggande samt genomgången grundkurs i svenska, språklig inriktning, t.ex SVEA11 eller SVEG11-14.
Anmälningskod: LU-76732

Introduktionsmöte: 2019-01-21 kl. 10.15 – 11.00: SOL:L604

Lärare: Lars-Olof Delsing

Beskrivning

Utbildningen ges under hösten 2019 på heltid och dagtid som en kombinerad campus- och distanskurs, med stöd av den nätbaserad lärplattformen Canvas och videokonferensverktyget Zoom.

Kursen innehåll

I kursen får du först en kort introduktion till svensk fonetik och fonologi. Den behandlar det svenska ljudsystemet i stort, och du får lära sig att skriva och tolka fonetisk skrift. Resten av kursen behandlar det svenska språkets utveckling i tal och skrift från runtid till c:a 1900. Du studerar utvecklingen på olika språkliga nivåer och inom olika textgenrer i ett urval texter från olika tider. De språkförändringsmekanismer och drivkrafter som kan ligga bakom de studerade förändringarna tas upp. Kursen behandlar också det svenska förrådet av person- och ortnamn, samt huvuddragen i de svenska dialekterna. Kursen förutsätter goda kunskaper i grammatik, textanalys och språksociologi. 

Kursens genomförande

Alla som deltar i kursen hösten 2019 behöver tillgång till en dator (alternativt pekplatta) med fungerande webbkamera och kommunikationsmöjligheter. Om du deltar på distans behöver du också ha tillgång till headset, för att undvika rundgång och att bakgrundsljuden letar sig in i lektionssalen.

Kursen har tidsbundna föreläsningar och seminarier som du kan delta i antingen på plats i Lund eller via Zoom. I Zoom kan alla kursdeltagare se och interagera med varandra, oavsett om de deltar i salen eller på distans. I grupparbetena deltar dock alla via Zoom av praktiska skäl. Kursen har ett obligatoriskt tillfälle i Lund i slutet av vecka 40, då det är salsskrivning på delkurs 1 och 2. 

Kursens placering

Studieämnet svenska, språklig inriktning kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp). Denna kurs utgör också delkurs i Svenska, språklig inriktning, fortsättningskurs (SVEA20).

Delkurser

  1. Fonetik och fonologi, 1,5 hp
  2. Svensk språkhistoria, 6 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2019

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid distans Lund, heltid 100%
2 september 2019 – 1 oktober 2019

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Svenska: Svensk språkhistoria är 12 500 SEK.