lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Praktisk fornsvenska för historiker

SVEB22

Kurskod: SVEB22
Engelsk titel: Practical Old Swedish for Historians
Högskolepoäng: 7,5

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2019.

Kurstillfälle: vårterminen 2019
Studiesätt: halvfart, eftermiddagstid
Kursperiod: 2019-02-21 – 2019-05-01
Behörighet: Grundläggande samt 30 hp i valfritt ämne
Anmälningskod: LU-76722

Introduktionsmöte: 2019-02-26 kl. 16.15 – 17.00: SOL:H435

Lärare: Lars-Olof Delsing

Beskrivning

Kursen riktar sig till personer som i sina studier eller sin forskning har behov av att kunna läsa äldre svenska texter, dvs. historiker i vid bemärkelse. Kursen går igenom centrala drag i svenskans ljudlära, ordböjning och syntax från äldre tider, men fokuserar på praktisk läsning av fornsvenska texter (1225-1526). I någon mån kommer även äldre nysvenska texter (1526-1742) att studeras. De studerande ges utrymme att föreslå texter.

Personer inom alla ämnen som har intresse av äldre svenska texter är välkomna. Det gäller historia, ekonomisk historia, rättshistoria, medicinhistoria, religionshistoria etc.

Kursen består dels i en orientering om framträdande drag i äldre svenska, dels i läsning av äldre texter. Framför allt läser vi texter som kan ha relevans för historiker (i vid mening), bland annat följande:

medeltida lagar (landskapslagar, landslag och stadslag), diplom (köpehandlingar, avtal och stadgor från medeltiden), traktater med främmande makt, tänkeböcker (domstolsförhandlingar från 1400- och 1500-talen), historiska krönikor (Västgötakrönikan, Erikskrönikan, prosaiska krönikan etc), läkeböcker från 1400- och 1500-talen, religiösa texter (Birgittas uppenbarelser, legender, klosterregler) samt profan litteratur (underhållningslitteratur från medeltiden).

Kursen ges vårterminer udda år. Kursstart beräknas till andra halvan av februari och avslutas i slutet av april. Undervisning ges en gång i veckan, på sen eftermiddagstid.

Examinationen består av en skriftlig hemtentamen. Lärare på kursen är prof. Lars-Olof Delsing.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs inga förkunskaper i svensk språkhistoria, utan endast 30 högskolepoäng i valfritt ämne.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.