lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Svenska: Runologi

SVEB18

Kurskod: SVEB18
Engelsk titel: Swedish: Runology
Högskolepoäng: 7,5

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2018.

Kurstillfälle: vårterminen 2018
Studiesätt: halvfart, eftermiddagstid
Kursperiod: 2018-02-15 – 2018-04-24
Behörighet: Grundläggande behörighet
Anmälningskod: LU-76722

Introduktionsmöte: 2018-02-20 kl. 16.00 – 17.00: SOL:L403

Lärare: Lars-Olof Delsing

Beskrivning

Kursen i runologi syftar till att ge översiktliga kunskaper i runologi, kännedom om de viktigaste runtexterna och grundläggande färdighet i läsning och analys av runinskrifter.

Kursen ges med undervisning en gång i veckan på sen eftermiddagstid, vanligtvis tisdagar 16-18.

Kursen omfattar runologi från de äldsta inskrifterna fram till och med medeltiden. De båda futharkernas inbördes relation och deras varianter studeras och problematiseras. Bruket av runor studeras också utifrån ett historiskt och samhälleligt perspektiv. Kursen behandlar vidare runologins metoder, samt runornas symboliska innebörd och deras samhälleliga aspekter. Ett representativt urval av runinskrifter studeras.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs grundläggande högskolebehörighet och Svenska B. To be eligible for the course requires the basic eligibility for study at universities and university colleges in Sweden and Swedish B.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.