lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Politik, kultur och identitet i Ryssland, Ukraina och andra postsovjetiska stater

ÖCKB14

Kurskod: ÖCKB14
Engelsk titel: Politics, Culture and Identity in Russia, Ukraine and Other Post-Soviet States
Högskolepoäng: 15

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2019. Kursen ges även vårterminen 2020. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2019
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2019-01-21 – 2019-06-09
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)
Anmälningskod: LU-77521

Introduktionsmöte: 2019-01-29 kl. 10.15 – 12.00: SOL:A339

Lärare: Niklas Bernsand, Johanna Lindbladh, Tomas Sniegon

Information

Utbildningsplattform: LUVIT

Delkurser

  1. Hist introduktion t Ryssland, Ukraina o det postsovj området, 3 hp
  2. Politik, kultur och identitet, 6 hp
  3. Film i det postsovjetiska Ryssland och Ukraina, 6 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart 50%
20 januari 2020 – 7 juni 2020

Öppnas för anmälan 16 september 2019

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Politik, kultur och identitet i Ryssland, Ukraina och andra postsovjetiska stater är 25 000 SEK.