lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lingvistik: Grammatik

LINC02

Kurskod: LINC02
Engelsk titel: Linguistics: Grammar
Högskolepoäng: 7,5
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i språk och språkvetenskap, Allmän språkvetenskap

Termin:

OBS! Informationen nedan är från vårterminen 2018. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2018
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2018-03-19 – 2018-06-03
Kursspråk: engelska
Behörighet: Grundläggande samt LINA12 eller LINB02 eller 60 hp i något språkämne, eller motsvarande
Anmälningskod: LU-74691

Introduktionsmöte: 2018-03-23 kl. 10.15 – 12.00: SOL:H405

Lärare: Arthur Holmer

Beskrivning

Kursen i grammatik innehåller dels en typologisk översikt över hur vissa typer av grammatiska konstruktioner realiseras i olika språk, dels en introduktion i en del grundtankar som ligger bakom olika moderna grammatiska teorier. Kursinnehållet är dock i stort fenomenbaserat och kursen är därför i hög grad teorineutral. Bland delämnen som behandlas i detalj finns: relativisering, frågeordsfrågor, subjekts- och objektsegenskaper, bisatser och böjningskategorier.

Kursen utgör delkurs i LINA22.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs LIN B02, Lingvistik: Språkets struktur och funktion, eller 60 högskolepoäng i något språkämne, eller motsvarande kunskaper.

Utbildningstillfällen – vårterminen 2019

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart 50%
På engelska
25 mars 2019 – 9 juni 2019

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Lingvistik: Grammatik är 12 500 SEK.