lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lingvistik: Språkets struktur och funktion

LINB02

Kurskod: LINB02
Engelsk titel: Linguistics: The Structure and Function of Language
Högskolepoäng: 7,5

Termin:

OBS! Informationen nedan är från vårterminen 2017. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2017
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2017-01-16 – 2017-03-17
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet 2/A2)
Anmälningskod: LU-75621

Introduktionsmöte: 2017-01-16 kl. 10.15 – 12.00: SOL:L403

Lärare: Victoria Johansson

Beskrivning

Genom föreläsningar och praktiska övningsmoment, utvecklar studenterna sin förmågan att använda data och teoretiska begrepp som är grundläggande i lingvistik. Kursen behandlar den allmänna språkvetenskapens olika delområden: morfologi (ordstruktur), syntax (satsstruktur), semantik/pragmatik (betydelsestruktur), och fonologi (ljudstruktur). Föreläsningarna tar upp olika typer av företeelser dessa områden behandlar, vilka språkvetenskapliga modeller som används för att beskriva dem och göra generaliseringar, centrala begrepp, samt exempel på formalismer som används i olika typer av lingvistisk analys.

Kursen ingår också som delkurs i Lingvistik, grundkurs (LINA13).

Språkets struktur och funktion är institutionens grundläggande kurs i allmän språkvetenskap. Genom föreläsningar och praktiska övningsmoment ges studenterna data och teoretiska begrepp som behövs för fortsatta studier i lingvistik. Kursen har som mål att introducera studenterna till den allmänna språkvetenskapens olika delområden: morfologi, syntax, semantik och fonologi. Delområdet morfologi behandlar ordstruktur i olika språk, syntax utgör studiet av satsstruktur, bl.a. ordföljder som tillåts i världens språk, semantik studerar olika aspekter på språkliga uttrycks betydelse och kommunikativa funktion och fonologi behandlar vilka ljud och ljudprocesser som kännetecknar olika språk. Föreläsningarna tar upp vilka typer av fakta dessa områden behandlar, vilka problem som diskuteras inom dem, centrala begrepp och distinktioner och ger vidare exempel på de regelbundenheter man hittar eller söker efter samt på formalismer som lingvister utvecklat för den teoretiska språkbeskrivningen.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Svenska B och Engelska B.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.