lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Italienska: Skönlitterär översättning från italienska till svenska

ITAB13

Kurskod: ITAB13
Engelsk titel: Italian: Literary Translation from Italian into Swedish
Högskolepoäng: 7,5

Termin:

OBS! Informationen nedan är från vårterminen 2018. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2018
Studiesätt: halvfart, kvällstid
Kursperiod: 2018-03-19 – 2018-06-03
Behörighet: Grundläggande samt Italienska: Fortsättningskurs (ITAA02) eller motsvarande
Anmälningskod: LU-74961

Introduktionsmöte: 2018-03-20 kl. 17.00 – 19.00: SOL:L615

Kursansvarig: Verner Egerland

Beskrivning

I kursen ingår dels praktiska översättningsövningar, dels seminariediskussioner med utgångspunkt i övningarna. Kursen behandlar italiensk litterär 1900-talstext. Äldre texter kan förekomma om den enskilde studenten uttryckligen begär det.

Utbildningstillfällen – vårterminen 2019

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Kvällstid Lund, halvfart 50%
25 mars 2019 – 9 juni 2019

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Italienska: Skönlitterär översättning från italienska till svenska är 12 500 SEK.