Kurs

Kurskod: FRAB13
Engelsk titel: Plurilingualism with Focus on French
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2024-03-20 – 2024-06-02
Kursspråk: franska
Anmälningskod: LU-74305
Behörighet: Grundläggande samt Franska: Grundkurs (FRAA11) eller motsvarande kunskaper.

Introduktionsmöte: 2024-03-18 kl. 10.15 – 12.00 i SOL:L303a

Beskrivning

Denna kurs introducerar begreppen mång- och flerspråkighet, definierar dem och tillämpar dem på samhällen, situationer och individer där franska är ett av språken. Studenterna kommer att lära sig var och hur det franska språket är representerat runt om i världen. De kommer också att få förståelse för vad det innebär för en individ att vara flerspråkig med franska som ett av språken, hur denna kompetens förvärvas i som barn eller i vuxen ålder och hur den kan påverka identitetsskapandet.

Kursen ger en översikt över flerspråkiga stater och samhällen där franska samexisterar under olika former, villkor och maktförhållanden med andra språk. Modeller för språkpolitik introduceras och exemplifieras utifrån fransktalande delar av världen. Kursen erbjuder också en introduktion till den flerspråkiga individen och diskussioner om faktorer bakom tillägnandet av flera språk i olika skeden av livet och konsekvenser av en flerspråkig identitet där franska är ett av språken. Kursen är både teoretisk och praktisk. Studenten kommer att genomföra ett individuellt projekt med fokus på en av de aspekter som introducerats under kursen.

 

Utbildningstillfällen – vårterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
På franska
20 mars 2024 – 2 juni 2024

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Flerspråkighet med inriktning mot franska är 13 750 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2024

Öppen för sen anmälan

Introduktionsmöte

Måndagen den 18 mars
kl. 10.15 – 12.00
SOL:L303a, obligatoriskt

Franska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15