Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • FRAB13

Denna kurs introducerar begreppen mång- och flerspråkighet, definierar dem och tillämpar dem på samhällen, situationer och individer där franska är ett av språken. Studenterna kommer att lära sig var och hur det franska språket är representerat runt om i världen. De kommer också att få förståelse för vad det innebär för en individ att vara flerspråkig med franska som ett av språken, hur denna kompetens förvärvas i som barn eller i vuxen ålder och hur den kan påverka identitetsskapandet.

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2024-03-20 – 2024-06-02
Kursspråk: franska
Anmälningskod: LU-74305
Behörighet: Grundläggande samt Franska: Grundkurs (FRAA11) eller motsvarande kunskaper.

Franska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15