lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Engelska: Skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande

ENGC03

Kurskod: ENGC03
Engelsk titel: English: Written Proficiency and Academic Writing
Högskolepoäng: 7,5

Termin:

OBS! Informationen nedan är från vårterminen 2017. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2017
Studiesätt: kvartsfart, dagtid
Kursperiod: 2017-01-23 – 2017-06-04
Behörighet: Grundläggande behörighet samt minst 60 hp i andra ämnen än engelska samt Engelska B/6.
Anmälningskod: LU-74311

Introduktionsmöte: 2017-01-26 kl. 10.15 – 12.00: SOL:H339

Lärare: Lene Nordrum, Ellen Turner

Beskrivning

Du behöver inte kunna svenska för att vara behörig till denna kurs.

Engelska är det viktigaste språket för kommunikation mellan människor med olika modersmål i vår del av världen. Detta gäller inte minst inom högre utbildning och forskning på olika nivåer. Engelska är också det dominerande språket på Internet och inom exempelvis film, TV, musik och datorspel.

Den som behärskar reglerna för skriven, akademisk engelska klarar sig ofta bättre i arbetslivet och i många andra situationer, exempelvis under sin akademiska utbildning. Du som väljer att läsa den här kursen har redan relativt stor erfarenhet av akademiska studier och har kanske redan börjat skriva på engelska inom ditt specialområde.

Kursens innehåll (Skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande, ENGC03)

I kursen uppövas din förmåga att uttrycka dig i skrift på en korrekt och vårdad engelska inom den akademiska prosans olika genrer. Det är särskilt den akademiska uppsatsen som fokus ligger på, men ni får även anledning att diskutera akademiskt skrivande i allmänhet och andra akademiska genrer mer specifikt.

Rent generellt har du ganska stor möjlighet på den här kursen att själv vara med och bestämma vad du ska skriva om och arbeta med i kursen. Vi låter alltså dina personliga behov styra i viss utsträckning. Tanken med detta är att kursen ska vara givande för alla som går den.

En komponent i kursen är föreläsningar och övningar i praktisk engelsk grammatik. Grammatikdelen examineras genom ett litet, skriftligt prov. Resten av kursen fokuserar ännu mer tydligt på det akademiska skrivandet och vad du behöver tänka på och lära dig för att skriva bättre akademiska texter på engelska. Du övas i att arbeta med källor och att korrekt hänvisa till dem i akademisk text.

Under större delen av kursen arbetar du med en akademisk uppsats. Arbetet med uppsatsen ses som en process där flera olika versioner lämnas in och kommenteras av läraren eller dina kurskamrater.

Undervisningen sker på engelska.

Efter kursen i engelska

Efter denna kurs är du betydligt mer redo för de utmaningar som det innebär att skriva exempelvis akademiska uppsatser, examensarbeten eller avhandlingar på engelska. Du kommer också att vara bättre förberedd för alla andra situationer då korrekt, skriven engelska förväntas.

Behörighet

Please note that Swedish is not a requirement to take this course.

Utbildningstillfällen – vårterminen 2019

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, kvartsfart 25%
På engelska
21 januari 2019 – 9 juni 2019

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Engelska: Skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande är 12 500 SEK.