Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • DIDA10

Under kursens gång tränar du på att självständigt, individuellt eller i grupp, planera, genomföra och redovisa dramaturgiskt arbete. Syftet är att du ska fördjupa dina kunskaper och färdigheter från grundkursen. Kursen ges på halvfart och på distans över två terminer.

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Termin: 2
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-06-02
Behörighet: Grundläggande behörighet, kunskaper motsvarande DIDA05 Dramaturgi: Grundkurs, 30 hp, samt 30 hp inom humaniora eller samhällsvetenskap, eller ett års relevant arbetslivserfarenhet.

Lärare: Rikard Loman

Information om ingående delar

  1. Scenkonstkommunikation , 7,5 hp
  2. Publiken och scenkonstens ekosystem , 7,5 hp
  3. Projektledning och kreativt entreprenörskap , 7,5 hp
  4. Projektarbete , 7,5 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppen för sen anmälan

Teatervetenskap

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15