lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Arabiska: Grundkurs

ARAA20

Kurskod: ARAA20
Engelsk titel: Arabic: Intermediate Course I
Högskolepoäng: 30

Termin:

OBS! Informationen nedan är från vårterminen 2017. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2017
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2017-01-16 – 2017-06-04
Behörighet: Grundläggande samt Arabiska: Nybörjarkurs (ARAA10) eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod: LU-73602

Introduktionsmöte: 2017-01-16 kl. 12.15 – 13.00: SOL:A214

Lärare: Wajdi Al-Nakkash, Maria Persson

Beskrivning

Kursen omfattar hela den grundläggande arabiska grammatiken. Särskild uppmärksamhet ägnas åt defekta verb i samtliga stamformer. Det aktiva ordförrådet ökas stegvis till att omfatta ca 3000 ord. Kursen ger träning i förmågan att uppfatta och använda arabiska i olika sammanhang samt att läsa och skriva texter av varierande slag. Kursen består av följande delkurser: 1. Grundläggande arabisk grammatik III 7,5 högskolepoäng. 2. Kommunikativ arabiska III 7,5 högskolepoäng. 3. Grundläggande arabisk grammatik IV 7,5 högskolepoäng. 4. Kommunikativ arabiska IV 7,5 högskolepoäng.

Delkurser

  1. Grundläggande arabisk grammatik III, 7,5 hp
  2. Kommunikativ arabiska III, 7,5 hp
  3. Grundläggande arabisk grammatik IV, 7,5 hp
  4. Kommunikativ arabiska IV, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2019

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid 100%
21 januari 2019 – 9 juni 2019

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Arabiska: Grundkurs är 50 000 SEK.