lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Anders Palm

På egen begäran lämnade jag 2007 min tjänst som professor i litteraturvetenskap. Därefter återanställdes jag som seniorprofessor vid Medicinska fakulteten med uppdrag att utveckla det ämnesområde som i internationella sammanhang kallas Medical Humanities. Jag hade då mer än fyrtio års tjänstgöring som forskare och lärare i litteraturvetenskap bakom mig, huvudsakligen vid Lunds universitet, under en sexårsperiod vid Köpenhamns universitet samt i rollen som forskningsledare vid universiteten i Växjö och Karlstad. Mitt vetenskapliga och pedagogiska intresse har genomgående haft estetisk och hermeneutisk inriktning med tyngdpunkt i litteraturhistoria, idéhistoria och litteraturens samspel med andra konstarter. Min nuvarande verksamhet vid Medicinska fakulteten ger mig möjlighet att tillämpa humanistisk vetenskap som lärare, handledare och mentor i medicinsk utbildning och forskning. Se vidare under Övriga uppdrag och meriter.


Forskning


Övriga uppdrag och meriter

Innehållsansvarig: Anders Palm
Sidinnehåll uppdaterat: 2015-02-25

Anders Palm

Kontaktinformation

Anders Palm
Seniorprofessor
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

E-post

Telefon 046–222 99 11

Fax 046–222 32 11

Rum SOL H402

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20

Telefontider

Enl överenskommelse 046-209521