lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Litteratur och film

Kurser öppna för sen anmälan

Fristående kurser i litteratur, film och kultur – öppna för sen anmälan från 15 juli till kursstart.

Kvartsfart kvällstid

Franska: Från text till film – filmatisering på franska av franskspråkiga narrativa texter, 7,5 hp. Texter på franska och filmer i original, textad version. Kurslitteratur på franska, svenska och engelska. Sept–jan.

Halvfart distans

Rysk litteraturhistoria: Nätbaserad grundkurs 15 hp. Den ryska litteraturens fascinerande historia. Kursen kräver inga kunskaper i ryska språket. Sept–jan.

Yiddish: Jewish Cultural Responses to the Holocaust 15 hp. The Jewish memory of the Holocaust: legal proceedings, films, books, museums and memorials. Sept–Jan.

Danska: Barn- och ungdomslitteratur 7,5 hp. Från 1940 och fram till idag: bilderböcker, tecknade serier, äventyr/fanatsy, realism, rå socialrealism och flerspråkig litteratur. Kursen ges på danska. Nov–jan.

Heltid dagtid

Barnlitteratur – grundkurs 30 hp. Barn- och ungdomslitteraturen genom tiderna. Saga, äventyrsberättelse, fantasy, flickbok, bilderbok och barnlitterära klassiker. Sept–jan.

Den samtida litteraturen 30 hp. Sept–jan. Följande delkurser kan också läsas som fristående kurser: