lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kurser i litteratur och film

Kulturkompetens, perspektiv och analys

Kursutbud vid Språk- och litteraturcentrum hösten 2020

Litteraturvetenskap

När du studerar litteraturvetenskap vid Lunds universitet får du en gedigen utbildning i litteraturens centrala texter och genrer, i litteraturens historia från antiken till vår samtid, i texttolkning och litteraturteori, och i frågorna om litteraturens ställning och funktioner i samhället.

En utbildning i litteraturvetenskap är en avgörande tillgång inom många områden och särskilt inom den sektor där man yrkesmässigt ägnar sig åt litteratur och kultur.

Nya kurser om ekolitteratur och svenska klassiker!

I höst ger vi två nya kurser, en på distans och en på kvällstid så att även du som inte studerar på heltid skall kunna följa utbildningen. Båda kurserna tar upp aktuella teman i vår tid:

Övrigt kursutbud höstterminen 2020

Hösten 2020 ger vi också följande kurser i litteraturvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum:

Mer information:

Filmvetenskap

Film var den mest dynamiska konstform som utvecklades under 1900-talet och möjligen också förra seklets viktigaste massmedium. Nu, under 2000-talet, omgärdas filmen av en rad nya audiovisuella medier – medier där den rörliga bilden fortfarande utgör kärnan i kommunikationen. Eftersom film och rörlig bild i audiovisuella medier är de kommunikationsformer som har vidast spridning över hela världen erbjuder de en väg att förstå samhället, kulturen och människan.

Hösten 2020 ger vi följande kurser i filmvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum:

Mer information:

Litteraturkurser i andra ämnen vid SOL

På Språk- och litteraturcentrum kan du också läsa litteraturkurser som är inriktade mot ett visst språkområde. I höst kan du exempelvis söka de här kurserna som ges av andra ämnen: