Kurs

Kurskod: LIVR23
Engelsk titel: LCM: English Literature
Högskolepoäng: 15
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i litteratur - kultur - medier

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-01-14
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-30652
Behörighet: 90 hp i engelska eller motsvarande kunskaper.

Introduktionsmöte: 2023-09-11 kl. 10.15 – 13.00 i SOL:L403

Lärare: Barbara Barrow, Monika Class, Cian Duffy

Beskrivning

I kursen studeras ett urval engelskspråkiga litterära verk från renässans till modern tid, valda så att de representerar skilda genrer och teman samt erbjuder underlag för tillämpning av olika litteraturvetenskapliga synsätt. Vid diskussionen av de litterära texterna tillämpas litteraturvetenskaplig terminologi samt perspektiv från både äldre och nyare litteraturforskning. Dessa perspektiv introduceras bland annat genom studiet av vetenskapliga artiklar, kapitel och liknande jämsides med de litterära texterna. Betoningen ligger på seminariediskussioner under vilka de studerande utvecklar sin förmåga att analysera såväl litteraturvetenskapliga som litterära texter, argumentera för sina ståndpunkter, förstå samband mellan text och kontext samt reflektera över litteraturvetenskapens betydelse för litteraturens fortlevnad både utom och inom akademin.

Kursen ingår i masterprogrammet i Litteratur – Kultur – Medier inom inriktningen Litteraturvetenskap med fördjupning i engelskspråkig litteratur. Den ges även som fristående kurs.

 

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Engelska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Litteraturvetenskap

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15