Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • LIVB30

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19

Lärare: Torbjörn Forslid, Elisabeth Friis, Oscar Jansson, Bibi Jonsson, Anders Mortensen, Karin Nykvist, Cristine Sarrimo, Paul Tenngart

Information om ingående delar

  1. Sakprosa: genre, form, stil , 7,5 hp
  2. Publicistik och redaktionellt arbete , 7,5 hp
  3. Litteraturförmedling , 7,5 hp
  4. Översättning: teoretiska och världslitterära perspektiv , 7,5 hp

Litteraturvetenskap

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15